Koszty zdrowotne przeważają nad ekonomicznymi korzyściami związanymi z hodowlą zwierząt

Według najnowszych badań w Proceedings of National Academy of the Sciences (PNAS), w USA koszty zdrowotne przeważają nad ekonomicznymi korzyściami związanymi z hodowlą zwierząt. Badanie porównuje koszt przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza z wartością dodaną dla gospodarki w 20 sektorach przemysłowych. W zestawieniu najgorzej wypadły gospodarstwa, które hodują zwierzęta.

– Według naszych obliczeń szkody spowodowane zanieczyszczeniem powietrza przez gospodarstwa rolne są większe niż wartość krańcowa, którą gospodarstwa zapewniają w kwestiach ekonomicznych – twierdzi współautorka badania, Inês ML Azevedo, profesor nadzwyczajna na Wydziale Inżynierii Zasobami Energii Uniwersytetu Stanforda.

Badanie, przeprowadzone wraz z naukowcami z Carnegie Mellon University, koncentruje się na konkretnym zanieczyszczeniu, w tym PM 2.5, który EPA zidentyfikowało jako przyczynę 90 procent z 100 000 przedwczesnych zgonów w USA, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Badanie nie obejmuje kosztów leczenia wynikających ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego ani kosztów spowodowanych innymi formami zanieczyszczenia, np. emisjami gazów cieplarnianych i ich wpływem na klimat. Zmiany klimatu są spowodowane głównie hodowlą zwierząt. Za największe zanieczyszczenia odpowiedzialni są hodowcy drobiu.

Dla każdego sektora gospodarki naukowcy obliczyli stosunek szkód ekonomicznych brutto (GED) do wartości dodanej (VA). Stosunek GED/VA mniejszy niż jeden oznacza, że wartość dodana przekracza szkody. Liczba większa niż jeden oznacza, że szkody przekraczają wartość dodaną:
„Wskaźnik GED/VA wynosił 0,72 dla produkcji roślinnej w 2014 roku, a dla produkcji zwierzęcej w tym roku - 2,0” – czytamy w badaniu. „Wstępne obliczenia wskazują, że stosunek GED/VA w tej grupie jest najwyższy dla branży drobiarskiej, przy szacowanym zakresie od 3 do 7.”
Odchody drobiu emitują zanieczyszczenia i amoniak. Azevedo twierdzi, że amoniak łączy się z innymi zanieczyszczeniami – dwutlenkiem siarki i podtlenkiem azotu, tworząc dodatkowe źródło śmiertelnie niebezpiecznego PM 2.5.
Azevedo uważa, że wyniki tego badania powinny być wezwaniem do oceny sposobu funkcjonowania tego sektora gospodarki.

– To badanie nie opowiada się za likwidacją rolnictwa w Stanach Zjednoczonych – zapewnia kobieta w wideo opublikowanym w tym miesiącu przez Stanford. – Informuje tylko, że szkody są większe niż wartość dodana. Musimy więc zacząć poważniej myśleć o tym sektorze. W komentarzu, który pojawia się w tym samym numerze PNAS, ekonomista Juan Moreno-Cruz pisze: „Emisje zanieczyszczeń z hodowli zwierząt pozostają niezwykle wysokie i wykazują stabilne tendencje, przez co są one obecnie jednym z najbardziej zanieczyszczających gałęzi przemysłu w Stanach Zjednoczonych”.

Oryginalny artykuł:
https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2020/12/30/animal-agriculture-costs-more-in-health-damage-than-it-contributes-to-the-economy/?fbclid=IwAR3zav7SMK6L_c63LCrNzduxGUu5AFqkKr-XS6NSO5_RG2nXRCrseUb8l_I#9e4dee12e09d

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.