O nas

Promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację opartą na wiarygodnych źródłach, badaniach i dowodach naukowych.

 

Więcej o Fundacji Viva!

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! działa w Polsce od 2000 roku. Jesteśmy pozarządową organizacją skupiającą osoby, którym nie jest obcy los zwierząt. Prowadzimy niedochodową działalność w celu położenia kresu okrucieństwu wobec zwierząt oraz budowaniu świadomości społecznej opartej na współczuciu i odpowiedzialności. Koncentrujemy się na działaniach promujących opiekę nad zwierzętami i chroniących prawa zwierząt. Regularnie prowadzimy kampanie informacyjnie dotyczące humanitarnego chowu zwierząt i poszanowania ich życia.