Apel do Dyrektora Generalnego WHO

Margaret Chan, Dyrektor Generalna WHO, podczas ostatniego Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA), wezwała do działania społeczność międzynarodową w kwestii trzech "katastrof naturalnych", które spodziewa się, że wkrótce "dojdą do momentu, kiedy będą one nieodwracalne”. Problemy te dotyczą zmiany klimatu, oporności na antybiotyki i wzrostu zachorowań na choroby niezakaźne. Wybór nowego Dyrektora Generalnego WHO w maju umożliwi opracowanie nowego porządku obrad. WHO objęło już przewodnictwo w działaniach w sprawie kryzysów nakreślonych przez Chan, zwłaszcza w kwestii oporności na antybiotyki. Uważamy, że obecnie WHO ma możliwość i mandat do podjęcia działań w jednej kwestii, która jest niezbędna do złagodzenia wszystkich trzech katastrof, czyli wzrostu przemysłowych hodowli zwierząt.

Przemysł zwierzęcy (znany również jako skoncentrowany sposób karmienia zwierząt - CAFO) jest głównym czynnikiem wpływającym na każdą z trzech katastrof przedstawionych przez Chan. Podczas gdy produkty zwierzęce mogą odgrywać rolę w zdrowych dietach, ich produkcja przemysłowa doprowadziła do drastycznie nadmiernej konsumpcji i związanego z tym obciążenia chorobami niezakaźnymi w wielu społeczeństwach. Eksperci przewidują, że bez pilnych i drastycznych zmian globalnego spożycia mięsa rolnictwo do 2050 roku zużyje cały węgiel potrzebny do utrzymania wzrostu temperatury na świecie poniżej 2°C. Te same badania, przeprowadzone przez naukowców w szkole Oxford Martin, przewidywały, że jeśli zdrowotne wytyczne dotyczące konsumpcji mięsa byłyby przestrzegane na całym świecie, zapobiegłoby to przedwczesnym zgonom 5,1 miliona osób, a emisje gazów cieplarnianych byłyby o dwie trzecie niższe niż w roku 2050 w porównaniu z obecnymi prognozami.

Przemysł zwierzęcy przyczynia się również do większej odporności na antybiotyki i zagrożeń pandemicznych na dwa główne sposoby. Po pierwsze poprzez powszechne stosowanie w gospodarstwach rolnych „niskich dawek” antybiotyków, a po drugie poprzez gwałtowne postępującą wycinkę lasów w celu zapewnienia bydłu paszy i miejsca do wypasu, przez co ludzie mają bezpośredni kontakt z dzikimi zwierzętami, co z kolei może przyczyniać się do rozwoju chorób odzwierzęcych.

List otwarty opublikowany w dniu dzisiejszym, który został podpisany przez ponad 200 ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny, zmian klimatycznych,  nauki, etyki i wielu innych nalega, by następny Dyrektor Generalny WHO podjął zdecydowane działania w celu ograniczenia szkód, jakie branża ta uczyniła najwyższym możliwym standardom zdrowia.

Będąc główną przyczyną pogarszania się zdrowia ludzi na świecie, hodowla przemysłowa zwierząt znajduje się w mandacie WHO. Nalegamy, by nowy Dyrektor Generalny rozważył wprowadzenie zasad ograniczających wzrost i regulował szkody wyrządzone przez hodowlę przemysłową. Zasady te zawierałyby zakaz stosowania antybiotyków, które pobudzają wzrost, nakaz współpracy z odpowiednimi ministerstwami w celu ograniczenia otwierania nowych hodowli przemysłowych oraz współpracę z państwami członkowskimi w celu zmniejszenia subsydiów dla hodowli przemysłowych i ich środków produkcji.

Deklarujemy brak sprzecznych interesów.

Oryginalny artykuł: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31358-2/fulltext?elsca1=tlxpr